Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

I. Splošne določbe

 1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »SPP«) urejajo pravice in obveznosti v zvezi s spletno prodajo blaga v spletni trgovini www.softcotton.si in so sestavni del prodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem (upravljavcem spletne trgovine) in kupcem. Kupec je ob sklenitvi prodajne pogodbe vsakič posebej opozorjen na SPP. S sklenitvijo prodajne pogodbe kupec izjavlja, da je seznanjen z vsebino SPP in se v celoti strinja z njihovimi določbami.
 2. Ti SPP veljajo od dne 1. 3. 2024 dalje. 


II. Opredelitev pojmov

 • Spletna trgovina - spletno mesto www.softcotton.si za prodajo blaga preko spleta.
 • Prodajalec - gospodarska družba SOFT COTTON s.r.o.., vpisana v poslovni register, ki ga vodi Občinsko sodišče v Ostrava, oddelek C, pod številko 34234, s sedežem na naslovu Frydecka 770/291, 719 00 Ostrava, Češka republika, identifikacijska številka 28604679. Prodajalec je hkrati upravljalec spletne trgovine. 
 • Kupec - potrošnik ali podjetnik, ki s prodajalcem preko spletne trgovine sklene prodajno pogodbo.
 • Potrošnik - fizična oseba, ki pridobiva blago iz spletne trgovine za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnost.
 • Podjetnik - oseba, ki samostojno opravlja poslovno dejavnost za svoj račun ali kako drugače ravna na podoben način z namenom pridobivanja dobička. Za namene teh SPP se za podjetnika šteje oseba, ki opravlja dejanja v okviru svoje poslovne dejavnosti. Če kupec v naročilu navede svojo identifikacijsko številko, zanj veljajo določbe za podjetnike, določene tukaj.
 • Prodajna pogodba - pogodba, sklenjena med prodajalcem in kupec prek spletne trgovine, katere predmet je prodaja blaga.
 • Potrošniška pogodba - prodajna pogodba, pogodba o opravljanju storitev ali kakršna koli druga pogodba v skladu z ZVPot, sklenjena med prodajalcem in potrošnikom.
 • Blago – predmeti, ki jih prodajalec prodaja prek spletne trgovine.
 • Ponudnik kurirskih storitev - pogodbeni ponudnik kurirskih storitev, ki organizira prevoz blaga od prodajalca do kupca.
 • Delovni dnevi - dnevi v koledarskem tednu od ponedeljka do petka, razen sobot, nedelj in drugih dni, ki so v skladu z veljavno zakonodajo dela prosti dnevi.
 • ZVPot - Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB in nasl.).
 • Koda za popust - niz več črk in številk; po vpisu v ustrezno polje pri naročilu se kupcu izračuna popust na blago. Kode za popust so na voljo v okviru promocijskih dogodkov ali poslane po e-pošti.
 • Njen del je koda; po vpisu kode v ustrezno polje v nakupovalni košarici se končna cena zniža za znesek, naveden v bonu.
 • Ocene - Vse ocene na SoftCotton.si so podale preverjene stranke. Vsaka Stranka dobi na svoj e-naslov, ki ga navede ob oddaji naročila, edinstveno povezavo za oddajo mnenja, in sicer v povezavi s konkretnim kupljenim Blagom ali storitvijo. Za posamezni kupljeni izdelek lahko vnese samo eno mnenje. Po oddaji mnenja se povezava deaktivira.

III. Postopek sklenitve prodajne pogodbe

 1. Umestitev blaga v spletno trgovino s strani prodajalca se šteje za trenutek podaje predloga za sklenitev pogodbe (ponudba), prodajna pogodba pa je sklenjena v trenutku, ko kupec odda (pošlje) naročilo. Z oddajo naročila kupec soglaša s temi SPP.
 2. Blago v spletni trgovini je ustrezno označeno z imenom in običajno prikazano skupaj z opisom, ki vsebuje informacije o uporabljenih materialih in drugih lastnostih blaga; v primeru, da je blago izdelano v različnih velikostih in barvah, lahko kupec izbere velikost in barvo, preden doda izdelke v »košarico«.
 3. Kupec izbere blago, vključno z barvo, velikostjo in drugimi parametri, če jih je mogoče izbrati, ter jih doda v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico« (»v košarico« ali na gumb s simbolom nakupovalnega vozička). V okviru postopka naročanja blaga se lahko kupec vrne na posamezne korake z namenom nadzora naročila oziroma njegovih sprememb.
 4. Dokler kupec ne zaključi postopka naročila s klikom na povezavo »Naručujem i paćam« in naročilo postane zavezujoče, lahko kupec svoje naročilo kadarkoli prekliče s prekinitvijo zgoraj opisanih postopkov, ki vodijo v oddajo naročila, in zapusti spletno mesto, na katerem se naročila izvajajo.
 5. Po oddaji zavezujočega naročila prejme kupec potrditev naročila na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel v naročilu; potrditev med drugim vključuje številko naročila in povzetek podatkov sklenjene prodajne pogodbe.
 6. Prodajna pogodba je lahko sklenjena v slovenskem ali angleškem jeziku.
 7. Takoj ko je naročilo kupca potrjeno kot prodajna pogodba, sklenjena med kupcem in prodajalcem, se arhivira za namene njene izvedbe in nadaljnjih dokazov ter je kupcu dostopna pri prijavi v njegov uporabniški račun. Kupec ima pravico odstopiti od prodajne pogodbe brez sankcij do trenutka odpreme naročenega blaga. Potrošnik ima pravico odstopiti od potrošniške pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga. Kupec – potrošnik prodajalca o odpovedi obvesti po elektronski pošti. Morebitne spremembe naročila ali popravljanje napak se lahko izvedejo do trenutka odpreme naročenega blaga, z izjemo spreminjanja načina plačila, ki se lahko izvede samo s soglasjem prodajalca. 

IV. Cena 

 1. Cene blaga in storitev so v spletni trgovini navedene vključno z DDV in vsemi pristojbinami, določenimi z zakoni in drugimi predpisi finančne narave. Stroški dostave blaga se razlikujejo glede na način dostave in način plačila kupnine. 
 2. Cena, določena za blago v trenutku oddaje naročila, je zavezujoča cena tako za prodajalca kot za kupca, in se po oddaji naročila ne more spremeniti, niti v primeru, če prodajalec naknadno spremeni višino cene za blago, niti v primeru, če izvede akcijo znižanja cene s promocijskim popustom. Pri zamenjavi iste vrste blaga za drugo velikost kupec plača enako ceno kot v prvotnem naročilu. Če kupec zahteva zamenjavo blaga za drugo vrsto, velja cena po veljavnem ceniku in kupec nima pravice do uveljavljanja popusta, popusta iz kode za popust, ki so že bili uporabljeni pri prvotnem naročilu.
 3. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cene za blago v prodajni ponudbi v spletni trgovini, in do organiziranja promocijskih akcijskih popustov, vse v skladu s splošno veljavnimi pravnimi predpisi.
 4. Prodajalec nudi različne vrste popustov (popuste za zvestobo, količinske popuste, kode za popuste itd.). Posamezni popust se lahko uporabi samo enkrat, razen če ni izrecno določeno drugače. V primeru večkratne uporabe ali v primeru, da se popust uveljavi v nasprotju s pravili, ki veljajo za določeno vrsto popusta ali dejanja, ima prodajalec pravico zavrniti sprejem takšnega popusta, o čemer je kupec obveščen in ima možnost izvesti naročilo brez takšnega popusta.
 5. Koda za popust. Pri enem naročilu je mogoče uporabiti samo eno kodo za popust. Kode za popust ni mogoče uporabiti za nakup darilnega bona. 

Vrednost denarja, uporabljenega iz kode za popust, je vedno sorazmerno razdeljena med vse blago v naročilu (znižano in brez znižanja). V primeru vračila blaga iz naročila, za katero je bila uporabljena koda za popust , se povrne cena po uveljavljenem popustu. Kode za popust so veljavne omejen čas in jih je mogoče uporabiti le do določenega časa. Pri vračilu ali reklamaciji blaga se veljavnost kode za popust ne podaljša.  

V. Plačilni pogoji

 1. Plačilo kupnine se izvede v slovenski valuti (EURO). 
 2. Kupec lahko v postopku naročila med načini plačila kupnine za blago izbira: 
  - plačilo po povzetju: plačilo po povzetju ob prevzemu blaga od kurirja: v gotovini ali s kartico.
  - predplačilo (brezgotovinsko plačilo): takojšen prenos denarja z računa ali plačilo s kartico;
  - plačilo z bančnim nakazilom.
 3. Izbrani način plačila kupnine se lahko po oddaji naročila spremeni samo s soglasjem prodajalca.
 4. Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. račun bo prodajalec skupaj s naročilom poslal kupcu v paketu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne upošteva.
 5. Ostale informacije v zvezi z določenimi načini plačila so na voljo v rubriki Dostava in plačilo v spletni trgovini (https://www.softcotton.si/dostava-in-placilo/).  

VI. Pogoji dostave 

 1. Prodajalec dostavlja blago samo na ozemlju Slovenije. 
 2. Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dostavil blago skupaj z vsemi sestavnimi deli ali dodatki v skladu s prodajno pogodbo. Kupec lahko pri oddaji naročila izbira med naslednjimi načini dostave blaga: 
  - dostava po kurirju na naslov, navedenem v naročilu,
  - osebni prevzem na enem od zbirnih mest poslovnih partnerjev.

  Obveznost prodajalca, da kupcu dostavi blago, se šteje za izpolnjeno v trenutku, ko prodajalec kupcu omogoči razpolaganje z blagom na kraju izvedbe in o tem vnaprej obvesti kupca. Če naj prodajalec blago pošlje, prodajalec dostavi blago kupcu (podjetniku) tako, da ga preda prvemu prevozniku za namen njegovega prevoza kupcu in mu omogoči, da uveljavi svoje pravice, ki izhajajo iz prevozne pogodbe, napram prevozniku. Blago se šteje za dostavljeno potrošniku na dan, ko potrošnik ali druga oseba, ki jo določi potrošnik, razen prevoznika, pridobi fizično posest na blagu.

 3. Če je blago na zalogi, prodajalec običajno pošlje blago kupcu v dveh delovnih dneh od datuma sklenitve prodajne pogodbe. Če je kupec za način plačila izbral bančno nakazilo, bo blago poslano v dveh delovnih dneh od dneva, ko je kupnina knjižena na račun prodajalca.
 4. Dobavni roki na spletni strani so informativnega značaja. Temeljijo na pričakovanih dobavnih rokih prevozniških podjetij.
 5. Vse stroške pošiljanja in pakiranja, ki jih je kupec izbral v svojem naročilu, nosi kupec; stroški pošiljanja in pakiranja so določeni v prodajalčevem ceniku. Stroški prevoza blaga ter informacije o načinih pošiljanja so na voljo v rubriki Dostava in plačilo v spletni trgovini (https://www.softcotton.si/dostava-in-placilo/).  

VII. Odstop od prodajne pogodbe in sporazumno prenehanje prodajne pogodbe  

 1. Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, sklenjene s kupcem, v primeru, da se naročeno blago več ne izdeluje oziroma dostavlja, in tudi v primeru očitne napake v ceni blaga (tj. cena, ki se očitno razlikuje od običajne cene za to vrsto blaga).
 2. Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če kupec ne izvede nakazila v enem delovnem dnevu od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
 3. Kupec – podjetnik lahko prodajalcu kadarkoli od trenutka sklenitve pogodbe do trenutka, ko prodajalec pošlje blago, predlaga sporazumno prenehanje prodajne pogodbe. Prodajna pogodba preneha na podlagi medsebojnega dogovora pogodbenih strank v trenutku, ko prodajalec sporoči kupcu, da sprejema njegov predlog za sporazumno prenehanje prodajne pogodbe. 

VIII. Pogoji odstopa od pogodbe s strani kupca, ki je potrošnik 

 1. V skladu z določbami 43.č člena ZVPot ima potrošnik pravico, da odstopi od pogodbe brez navedbe razloga za svojo odločitev v 14 dneh od prevzema blaga oziroma od trenutka, ko je prevzeta zadnja pošiljka blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov. 
 2. Postopek odstopa od pogodbe:
  - Najkasneje 14. dan od prevzema blaga, mora biti prodajalec (pisno) obveščen o nameri kupca, da odstopi od pogodbe.
  - Kupec mora blago poslati, in sicer, če je to mogoče, skupaj z dobavnico ali drugo identifikacijo prodajne pogodbe (da lahko določimo, za katero blago na podlagi prodajne pogodbe gre), prodajalcu na naslov: SOFT COTTON s.r.o., Frydecka 770/291, 719 00 Ostrava, Češka ali Packeta Adriatic doo SoftCotton.si ID 90138499 Tržaška cesta 40 1000 Ljubljana, najpozneje v 30 dneh od trenutka odstopa od pogodbe. V skladu z določbami 43.d člena ZVPot nosi potrošnik pri odstopu od prodajne pogodbe stroške, ki so povezani z vračilom blaga. Vrnjeno blago ne sme imeti znakov uporabe, mora biti nepoškodovano in celovito (vključno z morebitnimi dodatki). Po odstopu od pogodbe potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Priložitev dobavnice k blagu ni obveznost kupca.
 3. Če kupec odstopi od pogodbe, bo prodajalec brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 10 dneh po odstopu od pogodbe, vrnil kupcu vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave, ki ustrezajo najcenejšemu načinu dostave blaga, ki ga nudi prodajalec. Prodajalcu ni treba vrniti prejetih plačil kupcu, dokler kupec ne izroči blaga oziroma ne dokaže, da je blago poslal nazaj prodajalcu (kar nastopi prej). 
 4. Če kupec odstopi od pogodbe, bo prodajalec brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 10 dneh po odpustu od pogodbe, vrnil vsa denarna sredstva, ki jih je prejel na podlagi pogodbe. Če je bilo plačilo blaga izvedeno s kartico, se denarna sredstva vrnejo kupcu na enak način. Če plačilni sistem iz kateregakoli razloga zavrne postopek vračila, bo prodajalec kupca prosil za številko njegovega bančnega računa, na katerega bo mogoče denarna sredstva vrniti z bančnih nakazilom. Pri drugih vrstah plačil morajo kupci za vračilo denarnih sredstev navesti številko svojega bančnega računa. Zgolj v primeru, da ta način vračila ne bi bil mogoč, bo prodajalec vrnil denarna sredstva preko nakazila. Prejeti znesek bo kupcu vrnjen na drug način le, če se kupec s tem strinja in s tem ne bo imel dodatnih stroškov.
 5. Upravičenost do ugodnosti promocijskih akcij (darilo, popust ali druga ugodnost) velja v primeru, če naročilo izpolnjuje vse zahteve trenutno napovedanega dogodka. V primeru, če kupec odstopi od prodajne pogodbe, upravičenost preneha veljati. Darilo se vrne skupaj z blagom, ki ne ustreza. Če kupec vrne le del blaga in vrednost preostalih izdelkov, ki jih kupec obdrži, ne dosega postavljene meje, ki daje pravico do darila, ga je kupec dolžan vrniti. V nasprotnem primeru se kupcu zaračuna redna cena darila.   

IX.  Pravice iz naslova nepopolne izpolnitve, garancija 

 1. Prodajalec zagotavlja kupcu, da blago nima napak. Odgovornost prodajalca do kupca se nanaša predvsem na dejstvo, da v trenutku, ko nevarnost poškodovanja preide na kupca,
  ima blago lastnosti, ki sta jih dogovorili stranki, če takšnega dogovora med strankama ni, pa lastnosti ki jih je opisal proizvajalec ali ki jih je pričakoval kupec glede na naravo blaga in njegovo oglaševanje,
  - je blago primerno za namen, ki ga navaja prodajalec, ali za katerega se tovrstno blago običajno uporablja, 
  - blago po kakovosti oziroma modelu ustreza dogovorjenemu vzorcu oziroma modelu, če je bila kakovost oziroma model določena v skladu z dogovorjenim vzorcem oziroma modelom, 
  - je blago v ustrezni količini, meri ali teži, in 
  - blago ustreza zahtevam pravnih predpisov.
 2. Kupec lahko uveljavlja pravice iz naslova napake na blagu v štiriindvajsetih mesecih od prevzema. Navedeno se ne nanaša:
  - na blago, ki se prodaja po nižji ceni zaradi napake, ki je bila razlog za znižanje cene,
  - na obrabljenost blaga, ki je posledica običajne uporabe,
  - na rabljeno blago, če ima napako ki ustreza stopnji uporabe ali obrabi, ki jo ima blago v trenutku, ko ga kupec prevzame, in
  - če je napaka posledica narave blaga.
 3. Če nepopolna izpolnitev predstavlja kršitev pogodbe, ima kupec pravico do:
  - odprave napake ali zamenjave z novim blagom brez napake ali dostave manjkajočih delov, razen če je to nesorazmerno z naravo napake – vendar, če je napaka le na delu blaga, lahko kupec zahteva le zamenjavo takšnega dela; če to ni mogoče, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe. Če je to zaradi narave napake nesorazmerno, zlasti, če je napako mogoče odpraviti brez neupravičene zamude, ima kupec pravico do brezplačne odprave napake;
  - odprave napake s popravilom blaga;
  - sorazmernega popusta na ceno; ali
  - odstopa od pogodbe.

  Kupec mora prodajalca obvestiti o pravici, ki jo želi uveljaviti, hkrati z obvestilom o napaki oziroma brez nepotrebnega odlašanja po obvestilu o napaki. Brez predhodnega soglasja prodajalca kupec ne sme spremeniti izbrane pravice; ta določba ne velja, če kupec zahteva popravilo napak, za katere se izkaže, da so nepopravljive. Če prodajalec ne odpravi napake v ustreznem roku ali če kupca obvesti o svoji nameri, da napake ne bo odpravil, lahko kupec zahteva znižanje kupnine kot nadomestilo zaradi neodpravljene napake ali odstopi od pogodbe. Kupec – potrošnik je upravičen do ustreznega znižanja kupnine tudi v primeru, če prodajalec ne more dostaviti novega blaga, ga zamenjati ali popraviti, in tudi v primeru, če prodajalec ne poskrbi za popravilo v primernem času oziroma če dogovori za popravilo potrošniku povzročijo večje nevšečnosti.

 4. Če je napaka neznatna, ima kupec pravico zahtevati odpravo napake ali znižanje kupnine. Dokler kupec ne uveljavi svoje pravice do znižanja kupnine ali odstopa od pogodbe, lahko prodajalec dostavi manjkajoče dele ali odpravi napako. Ostale napake lahko prodajalec po lastni presoji odpravi s popravilom blaga ali dostavo novega blaga. Če prodajalec ne odpravi napake v ustreznem roku ali če prodajalec noče odpraviti napake, lahko kupec zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe. Kupec ne sme spremeniti odločitve o pravici, ki jo namerava uveljaviti, brez predhodnega soglasja prodajalca.
 5. Kupec je upravičen do dostave novega blaga ali zamenjave delov tudi v primeru popravljive napake, če blaga zaradi ponovitve napake po popravilu ali večjega števila napak ne more pravilno uporabljati. V tem primeru ima kupec tudi pravico do odstopa od pogodbe.
 6. Če je na blagu, njegovi embalaži, v navodilih, priloženih k blagu ali v oglas, v skladu z drugimi pravnimi predpisi, naveden rok uporabe blaga, prodajalec v tem obsegu kupcu jamči kakovost. Z garancijo za kakovost se prodajalec zavezuje, da bo blago določeno obdobje primerno za običajno uporabo ali da bo ohranilo svoje običajne lastnosti. Garancijski rok teče od dostave blaga kupcu; če je bilo blago po pogodbi poslano, začne rok teči od trenutka, ko je blago prispelo na cilj. Kupec ni upravičen do garancije, če je napako povzročil zunanji dogodek po prenosu nevarnosti poškodovanja na kupca. To ne velja, če je napako povzročil prodajalec.
 7. Vse pravice, ki izhajajo iz napak, se uveljavijo pred prodajalcem (v nadaljevanju: reklamacije). Reklamacije se lahko vložijo tudi na podlagi obvestila o reklamaciji, ki jo kupec skupaj z blagom pošlje na naslednji naslov: SOFT COTTON s.r.o., Frydecka 770/291, 719 00 Ostrava, Češka ali Packeta Adriatic doo SoftCotton.si ID 90138499 Tržaška cesta 40 1000 Ljubljana. Če kupec uveljavi pravico zaradi pomanjkljive izvedbe, prodajalec pisno potrdi čas izvedbe, izvedbo popravila in čas njegovega trajanja. 

X. Posebne določbe o zahtevkih kupca, ki je potrošnik 

 1. Prodajalec oziroma z njegove strani pooblaščeni delavec bo o zahtevku odločil nemudoma, v kompleksnejših zadevah pa v treh delovnih dneh. Navedeni rok ne vključuje časa, ki je potreben za strokovno presojo napake glede na vrsto izdelkov oziroma storitev. Zahtevki, vključno z odpravo napak, bodo rešeni brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma zahtevka, razen če se prodajalec s potrošnikom dogovori za daljši rok. Po izteku roka ima potrošnik enake pravice, kot jih ima pri napaki, ki je ni mogoče odpraviti.  
 2. Prodajalec je dolžan potrošniku predložiti pisno potrdilo o trenutku, ko je potrošnik uveljavil svojo pravico, o vsebini zahtevka in o načinu obravnave zahtevka, ki ga zahteva potrošnik; prodajalec mora potrošniku predložiti tudi potrditev o datumu in načinu obravnave zahtevka, vključno s potrditvijo popravila in njegovim trajanjem ali pisni utemeljitev zavrnitve zahtevka. Vse zgoraj opisane informacije se potrošniku pošljejo po elektronski pošti (priložena je potrditev prejema zahtevka in reklamacijski protokol). 
 3. Prodajalec, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Platforma je na voljo potrošnikom tukaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.  


XI. Varstvo osebnih podatkov 

      Vse pomembne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete tukaj: https://www.softcotton.si/varstvo-osebnih-podatkov/. 

XII. Reševanje sporov 

 1. Za reševanje morebitnih sporov med prodajalcem in kupcem so pristojna splošna sodišča.
 2. Kupec, ki je potrošnik, ima skladno z določbami Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št.: 81/15), možnost izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe ali pogodbe o storitvah. Natančnejše informacije o postopku izvensodnega reševanja potrošniških sporov in seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: https://www.gov.si/teme/resevanje-potrosniskih-sporov/. 
 3. Sporazumno reševanje potrošniškega spora se začne samo na potrošnikovo zahtevo in le v primeru, da spora ni bilo mogoče rešiti neposredno s prodajalcem. Zahteva se lahko vloži najkasneje v enem letu od dneva, ko je potrošnik prvič uveljavil svojo pravico, ki je predmet spora, do prodajalca.
 4. Potrošnik je upravičen do sporazumnega spletnega reševanja sporov preko platforme SRS, ki je na voljo na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL. 
 5. Kupec lahko prosi za nasvet glede svojih potrošniških pravic tudi Zvezo potrošnikov Slovenije preko https://www.zps.si/ ali po telefonu 01 474 06 00.
 6. Prodajalec se zaveže, da bo prednostno iskal sporazumno rešitev sporov s kupcem, razen če ga kupec zavrne.
 7. Ta postopek se ne šteje za mediacijo po Zakonu o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (Uradni list RS, št. 56/08) niti za arbitražo po Zakonu o arbitraži (Uradni list RS, št. 45/08), in njegova uporaba ne vpliva na pravico strank, da se obrnejo na Tržni inšpektorat ali sodišče.
 8. Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti na ZVPot izvaja Tržni inšpektorat (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/trzni-inspektorat/) in drugi pristojni inšpekcijski organi.   


XIII. Končne določbe

       Ti SPP so veljavni in učinkujejo v besedilu, objavljenem na spletnem mestu prodajalca na dan, ko kupec odda elektronsko naročilo. TI SPP se pošlje kupcu skupaj s potrditvijo naročila. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja.