Varstvo osebnih podatkov

Pravilnik o zasebnosti

Varovanje informacij in spoštovanje vaše zasebnosti, ko uporabljate naše Spletno mesto, sta za nas ključnega pomena, zato skrbimo za ustrezne varnostne ukrepe in vaše udobje ob uporabi naših spletnih mest. Ta politika opredeljuje pravila in obseg obdelave vaših podatkov ter vaše pravice in dolžnosti, povezane z njo.

Izrazi in opredelitve:

 • Spletno mesto – spletna trgovina na naslovu https://www.softcotton.si/
 • Uporabnik – fizična oseba, ki Spletno mesto uporablja.
 • Soft Cotton – družba SOFT COTTON s.r.o., Frydecka 770/291, 719 00 Ostrava, Češka CZ28604679S, Podjetje je vpisano v trgovski register pod številko C 34234, ki ga vodi sodni register v Ostrava.
 • GDPR – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Upravljavec podatkov:

Družba družba SOFT COTTON s.r.o., Frydecka 770/291, 719 00 Ostrava, Češka CZ28604679S, Podjetje je vpisano v trgovski register pod številko C 34234, ki ga vodi sodni register v Ostrava.

Družba Soft Cotton je imenovala pooblaščenca za varstvo podatkov, na katerega se lahko obrnete z vsemi vprašanji v zvezi z obdelavo podatkov in uveljavljanjem pravic, povezanih z obdelavo podatkov:

- po pošti na: SOFT COTTON s.r.o., Frydecka 770/291, 719 00 Ostrava, Češka 

- po elektronski pošti na softcotton@softcotton.si

Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.

1. Spletno nakupovanje in storitve

Vaše podatke obdelujemo v obsegu, ki je potreben za sklenitev in izpolnitev prodajne pogodbe ter zagotavljanje drugih naših storitev, kot so:

 1.  omogočanje uporabe naših spletnih mest in mobilnih aplikacij za predstavitev in prodajo naših izdelkov;
 2.  izvajanje rednih in cikličnih promocijskih programov;
 3. obdelava sklenjenih transakcij, kot so poravnava plačil in odprema blaga;
 4. zagotavljanje podpore strankam in uveljavljanje njihovih pravic, kot so pravice iz naslova garancije ali vračila, pred sklenitvijo prodajne pogodbe in po njej, vključno z neposredno komunikacijo (telefon, e-pošta);
 5. posredovanje lastnih informacij, obvestil, glasil in drugih neposrednih sporočil družbe Soft Cotton;
 6. zagotavljanje varnosti, funkcionalnosti in stabilnosti naših storitev na vseh ravneh;
 7. ocenjevanje in merjenje podatkov, povezanih s postopkom nakupovanja, vključno z vračili in preklici s strani uporabnika;
 8. ponujanje, dostavljanje in uveljavljanje darilnih kartic in popustov;
 9. predstavitev lastnih izdelkov družbe Soft Cotton glede na vaše modne izbire.

V primeru sklenitve in izpolnitve pogodbe ter zagotavljanja storitev, ki jih želite uporabljati, se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi sklenjene prodajne pogodbe (tj. člen 6(1)(b) uredbe GDPR). V preostalih primerih je pravna podlaga zakoniti interes družbe Soft Cotton, ki izhaja iz njenega poslovanja (člen 6(1)(f) uredbe GDPR).

2. Predstavitev izdelkov in storitev

Vaši podatki so lahko obdelani tudi za naslednje namene:

 1. analiziranje pogostosti ogledov izdelkov na spletnem mestu ter predstavitev blaga in storitev družbe Soft Cotton, ki ustrezajo vaši zgodovini nakupovanja in vašim željam;
 2. prilagajanje ponudbe blagovnih znamk družbe Soft Cotton na podlagi podatkov, ki ste jih posredovali;
 3. prilagoditev ogledov strani in ustvarjanje priporočil glede na vaše modne izbire.

V ta namen uporabljamo podatke o napravi in podatke o dostopu ter podobne podatke, ki jih prejmemo od naših partnerjev. Prilagojena predstavitev izdelkov in storitev vam omogoča, da Spletno mesto uporabljate na udoben in preprost način, hkrati pa zagotavlja razpoložljivost vseh izdelkov v ponudbi. S pomočjo individualne prilagoditve vam lahko predstavimo blago in storitve, ki se skladajo z vašimi potrebami.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v namene usklajevanja naših izdelkov z vašimi preferencami je zakonit interes družbe Soft Cotton v obliki neposrednega trženja (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

3. Oglaševanje in tržne raziskave, analiza podatkov

V okviru analize podatkov, vključno s tržnimi raziskavami, vaše podatke uporabljamo za naše lastne promocijske potrebe za namene:

 1. ustvarjanje ciljnih skupin uporabnikov (tudi na družbenih omrežjih, kot je Facebook) s skupnimi interesi, pričakovanji, podobnim vedenjem na spletnem mestu ali nakupovalnimi navadami (segmentacija);
 2. zbiranje in obdelava informacij, povezanih z demografskimi podatki in podatki o modnih izbirah, nakupovalnih navadah in vedenju na spletnem mestu, ter uporaba teh informacij za izvajanje dejavnosti promocije izdelkov in storitev blagovnih znamk družbe Soft Cotton;
 3. prepoznavanje in predvidevanje modnih trendov;
 4. ustvarjanje napovedi za spletno nakupovanje;
 5. promocija naših izdelkov in storitev;
 6. načrtovanje in analiziranje učinkovitosti promocijskih dejavnosti v ciljnih skupinah;
 7. izboljšanje in prilagoditev promocijskih dejavnosti naših izdelkov in storitev.

Tako vam lahko predstavimo zanimive izdelke vseh blagovnih znamk družbe Soft Cotton v skladu z vašimi željami z uporabo statističnih podatkov, ki so združeni in anonimizirani, ter podatkov, ki jih je mogoče z dodatnimi koraki povezati z določeno osebo.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonit interes družbe Soft Cotton v obliki neposrednega trženja (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

4. Razvoj izdelkov in tehnologij

Vaše podatke uporabljamo za namene razvoja naših izdelkov in storitev (oblikovanje mobilnih aplikacij, razvoj tehnologij, individualna prilagoditev naših storitev) in njihovega usklajevanja z vašimi preferencami. Pri tem uporabljamo zbirne, psevdonimizirane ali anonimizirane podatke, ki pripomorejo k lažjemu in hitrejšemu reševanju problemov na področju spletnega nakupovanja in k visoki ravni storitev za stranke. Na ta način se zavzemamo za doseganje naslednjih ciljev:

 1. oblikovanje tehničnih rešitev za odpravo težav pri iskanju pravih izdelkov za izboljšanje vaše nakupovalne izkušnje;
 2. izboljšanje komunikacijskih kanalov z upravljavcem podatkov z uporabo samodejnih komunikacijskih rešitev (npr. klepetalnih robotov);
 3. optimizacija po meri prilagojenih storitev in tehnologij za analizo podatkov, promocija blagovnih znamk družbe Soft Cotton in spletno nakupovanje;
 4. razvoj tehnologije, namenjene varnosti sistemov IT, osebnih podatkov in preprečevanju goljufij;
 5. optimizacija poslovnih in logističnih procesov, ki vključuje pospešitev in poenostavitev izvajanja sklenjenih pogodb in ponujenih storitev;
 6. stalen razvoj tehnoloških rešitev za izboljšanje in optimizacijo prilagoditve ponudbe po meri;
 7. izvajanje in razvoj rešitev, ki omogočajo avtomatizirano reševanje težav, ki jih posredujejo stranke;
 8. preprečevanje goljufij;
 9. razvoj in preverjanje programskih rešitev za optimizacijo osnovnih poslovnih in logističnih procesov.

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je zakonit interes Upravljavca, povezan z razvojem izdelkov in storitev, ki je nujen za pravilno poslovanje ter usklajevanje izdelkov in storitev z vašimi potrebami (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

5. Optimizacija storitev

Z namenom izboljšanja poslovnih dejavnosti in varstva interesov družbe Soft Cotton so vaši podatki obdelani za:

 1. izboljšanje storitev za stranke, ki jih zagotavlja služba za storitve za stranke, zlasti z izvajanjem rešitev za hitrejše reševanje težav (avtomatizacija storitev za stranke);
 2. preprečevanje goljufij;
 3. izpolnjevanje zahtev glede uveljavljanja pravic strank, ki izhajajo iz sklenitve pogodbe (pritožbe, vračila);
 4. ustrezno spoštovanje odgovornosti družbe Soft Cotton, povezane s sklepanjem prodajnih pogodb (dokumentiranje transakcij in hramba davčne dokumentacije);
 5. dokazovanje skladnosti z zakonskimi določbami, ki veljajo za poslovno dejavnost družbe Soft Cotton, zlasti v zvezi s pravicami potrošnikov in varstvom osebnih podatkov;
 6. zavarovanje terjatev družbe Soft Cotton.

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je zakoniti interes za optimizacijo naše poslovne dejavnosti in v primeru, da obdelavo podatkov zahteva zakonodaja (npr. davčna zakonodaja, zakonodaja o varstvu potrošnikov), za dokazovanje naše skladnosti s to zakonodajo (člen 6(1)(f) uredbe GDPR).

Katere podatke obdelujemo?

 1. Za registracijo računa na spletnem mestu: ime in priimek, e-poštni naslov.
 2. Za uporabo in upravljanje vašega računa na spletnem mestu: ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, spol, naslov (ulica, številka stavbe, številka stanovanja, poštna številka, mesto ali kraj, država), davčna identifikacijska številka ali osebna identifikacijska številka (če se izda račun).
 3. Za pošiljanje informacij (novic) o promocijskih kampanjah, posebnih ponudbah, promocijskih kodah: e-poštni naslov, telefonska številka.
 4. Za izpolnitev vaših prodajnih pogodb, registriranih na spletnem mestu: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov (ulica, številka stavbe, številka stanovanja, poštna številka, mesto ali kraj, država), davčna identifikacijska številka ali osebna identifikacijska številka (če se izda račun), podatki o vašem nakupovanju na spletnem mestu.
 5. Za izpolnitev pogodb, sklenjenih z vašo registracijo na spletnem mestu: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov (ulica, številka stavbe, številka stanovanja, poštna številka, mesto ali kraj, država), davčna identifikacijska številka ali osebna identifikacijska številka (če se izda račun).
 6. Za obveščanje o razpoložljivosti izdelkov, ki ste jih navedli: e-poštni naslov.
 7. Da lahko z vami sklepamo poravnave v primeru vrnjenega blaga: številka bančnega računa.
 8. Za vzpostavitev stika z nami: ime, priimek, podatki o transakciji (naslov za pošiljanje, naročeni izdelki), kontaktni podatki (poštni naslov, vključno z ulico, številko stavbe, številko stanovanja, poštno številko, mestom ali krajem, državo, e-poštnim naslovom, telefonsko številko).

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

V povezavi z obdelavo osebnih podatkov, imate pravico do:

 1. izbrisa svojega uporabniškega računa s sprožitvijo postopka izbrisa uporabniškega računa v razdelku »Moji podatki«;
 2. izbrisa svojih podatkov brez navedbe razloga, kar lahko, odvisno od primera, privede do izbrisa vašega uporabniškega računa na Spletnem mestu;
 3. ugovora zoper obdelavo svojih podatkov, v celoti ali deloma in za določene namene;
 4. omejitve obdelave podatkov za določen čas in v določenem obsegu;
 5. popravka ali spremembe vaših osebnih podatkov. Poleg tega lahko po prijavi na Spletno mesto podatke tudi sami spreminjate v razdelku »Moji podatki«.
 6. preklica privolitve za prejemanje novic;
 7. prenosa podatkov na drug subjekt. V ta namen lahko v stik z nami stopite tudi prek obrazca stik, kjer navedete ime in naslov subjekta, na katerega želite prenesti svoje podatke in obseg podatkov – tj. navedete, katere podatke naj prenesemo. Prenos bo izveden elektronsko po odobritvi vašega zahtevka. To je potrebno za zagotavljanje varnosti tovrstnih podatkov in v potrditev, da zahtevek dejansko prihaja z vaše strani;
 8. obveščenosti o obsegu obdelave osebnih podatkov;
 9. vložitev pritožbe pri nadzornem organu za osebne podatke; na Poljskem je to predsednik urada za varstvo osebnih podatkov, naslov: Registrska številka osebe podatkov hrani Urad za varstvo osebnih podatkov: 00058186 / 001

Predložitve zahtevkov in uveljavljanje vaših pravic ne bodo vplivali na naše sprejete ukrepe. Informacije o rezultatu vaše zahteve boste prejeli v enem mesecu.

Podatke o vaših transakcijah hranimo v obdobju, ki izhaja iz davčne zakonodaje, ali z namenom zaščite lastnih interesov, ki jih imamo kot Upravljavec, z zbiranjem dokazov, povezanih z odločanjem o zahtevkih ali vrnitvijo blaga. Vaš izbris lastnih podatkov v določenem pogledu ne ustavi njihove obdelave.

Sporočila, povezana z osebnimi podatki.

Pošljete nam lahko kakršna koli obvestila ali zahtevke, povezane z osebnimi podatki, na način, ki ga izberete sami:

 1. E-pošta: softcotton@softcotton.si
 2. prek pošte na: SOFT COTTON s.r.o., Frydecka 770/291, 719 00 Ostrava, Češka

Čas hrambe osebnih podatkov.

Osebne podatke hranimo obdobje:

 1. obstoja vašega računa na spletnem mestu;
 2. ki izhaja iz določb davčne zakonodaje (podatki o transakcijah) – pet let od konca davčnega leta, v katerem je nastala naša davčna obveznost;
 3. ki izhaja iz uporabe storitev službe za storitve za stranke (v kateri koli obliki) – dve leti od vsakega stika;
 4. trajanja promocijskih dejavnosti (novice) – dokler ne prekličete svoje privolitve;
 5. trajanja neposrednih promocijskih dejavnosti naših izdelkov – do vašega veljavnega in utemeljenega ugovora;
 6. čakanja na obvestilo o razpoložljivosti izdelka – ne dlje kot šest mesecev od zahteve;
 7. statističnih postopkov, uveljavljanja zahtevkov ali obrambe pred zahtevki (npr. pritožbe) – do izteka roka za ustrezen zahtevek, ki izhaja iz zakonskih določb.

Prenos obdelave podatkov ali prenos podatkov.

Vaše podatke, v obsegu, ki je nujen za doseganje specifičnih ciljev, posredujemo našim partnerjem in podjetjem, ki so del mreže Soft Cotton. Med njimi so med drugim zaposleni v skladiščih in maloprodajnih trgovinah. Za vašo priročnejšo uporabo spletne trgovine lahko vaše podatke posredujemo tudi ponudnikom storitev IT ali analitičnih storitev (npr. povezanih s pripravo prilagojene predstavitve izdelkov ali segmentacijo uporabnikov), ponudnikom storitev v oblaku (npr. z uporabo programske opreme na strežnikih ponudnikov), strankam, ki pošiljajo sporočila za promocijo naših izdelkov ali storitev (novice). Podatke posredujemo tudi subjektom, udeleženim v izvrševanju pogodbe, sklenjene na Spletne mestu, npr. kurirskim službam in upravljavcem plačilnih sistemov. Ti postanejo upravljavci tovrstnih podatkov v trenutku, ko so podatki posredovani. Seznam zaupanja vrednih partnerjev, ki jim posredujemo ali s katerimi delimo osebne podatke.

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam oziroma drugim subjektom, razen za cilje, določene v Pravilniku o zasebnosti. Skladno s tem ne boste prejemali drugih promocijskih gradiv, razen naših. Tretjim osebam ne nudimo promocijskih storitev.

Zagotavljamo varno obdelavo vaših osebnih podatkov z uporabo učinkovitih in pravilno izbranih tehničnih in organizacijskih ukrepov.

Prenos podatkov zunaj EGP

Medtem ko upravljavec podatkov uporablja orodja, ki podpirajo naše vsakodnevne dejavnosti in jih na primer zagotavlja Google, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v državo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), zlasti v Združene države Amerike (ZDA) ali drugo državo, v kateri subjekt, ki z njim sodeluje, hrani orodja za obdelavo osebnih podatkov v sodelovanju z upravljavcem podatkov. Ustrezna zaščita obdelanih osebnih podatkov zunaj EGP je zagotovljena z zunanjimi pogodbami o obdelavi podatkov, ki temeljijo na standardnih pogodbenih določilih, ki izpolnjujejo zahteve uredbe GDPR.

Komercialne informacije – e-novice

Na e-novice se lahko naročite tako, da navedete svoj e-poštni naslov ali telefonsko številko. S posredovanjem teh podatkov se strinjate s prejemanjem komercialnih informacij, ki jih posreduje izključno družba Soft Cotton (e-poštno). O ponudbah, trendih, posebnih ponudbah, razprodaji in kuponih za popuste (v ta namen lahko vaš e-poštni naslov ali telefonsko številko posredujemo našim zaupanja vrednim partnerjem) ter o nedokončanih nakupih v spletni trgovini vas obveščamo prek elektronskih komunikacijskih sredstev. Lahko vas prosimo tudi, da v anketi z nami delite svoje mnenje.

Naročnino lahko kadar koli prekličete s klikom povezave, ki jo vključimo v vsa e-sporočila z e-novicami, ali s pošiljanjem e-poštnega sporočila na naslov: softcotton@softcotton.si

Obvestilo o razpoložljivosti izdelka

Na vašo zahtevo vam lahko pošljemo elektronska obvestila o razpoložljivosti izdelkov, ki ste jih navedli. Ko bo izdelek na voljo, boste prejeli obvestilo na elektronski naslov, ki ste ga navedli. Osebne podatke posredujete prostovoljno, vendar je njihovo posredovanje potrebno, če želite prejemati obvestila.

Podatki, ki jih obdelujejo spletna mesta in mobilne naprave

Za namene zagotavljanja storitev za vas (če je to potrebno ali če za to obstaja zakonit interes tretje osebe), si pridržujemo pravico, da samodejno pridobimo in shranimo podatke, ki jih strežniku posredujejo spletni brskalniki ali vaša naprava (npr. za namene zagotavljanja varnosti storitev IT ali varnosti drugih Uporabnikov). Podatki lahko vključujejo npr. piškotke, naslov IP, parametre programske in strojne opreme, pregledane spletne strani, identifikacijsko številko mobilne naprave, informacije o uporabi aplikacij in druge podatke o napravah in sistemih, ki jih uporabljate. Zbiranje tovrstnih podatkov podpira pravilno delovanje spletnih strani in vam omogoča udobno uporabo Spletnega mesta in popoln dostop do njega.

Piškotki

Piškotki so majhne besedilne datoteke z informacijskimi podatki, ki omogočajo pravilno delovanje spletnega mesta. Shranjeni so na vaše končne naprave. Datoteke dovoljujejo prepoznavanje naprav in ustrezno prilagoditev videza Spletnega mesta vašim preferencam. Piškotki so potrebni, da se lahko pravilno prijavite na Spletno mesto in vse funkcije uporabljate brez motenj v delovanju. Piškotki nas obveščajo o vaši dejavnosti na spletnem mestu, vendar ne omogočajo vaše popolne identifikacije. Piškotke lahko na primer uporabimo za namene:

 1. prilagajanja vsebine spletnega mesta vašim željam in optimizacijo uporabe spletnih mest;
 2. pripravo statističnih podatkov, ki nam pomagajo razumeti, kako uporabljate naše spletno mesto, in vam prikazati vsebino, prilagojeno vašim modnim izbiram;
 3. ohranitve seje odprte;
 4. zagotavljanje tržne vsebine za naše izdelke, prilagojene vašim potrebam.

Za več informacij o piškotkih kliknite TUKAJ

Prijava z računi družbenih omrežij

Na naših spletnih mestih se lahko registrirate in nato uporabite možnost prijave z uporabniškim računom na družbenih medijih (npr. Facebook, Google, itd.). Sami si lahko izberete svoj način registracije ali prijave. Vašo prijavo potrdi spletno mesto družbenega medija.

Poleg tega prejmete tudi informacije o obsegu podatkov, ki nam jih posreduje spletno mesto družbenega medija. V tem primeru gre za podatke, ki so potrebni in zadostni za vašo identifikacijo ter za varno ustvarjanje uporabniškega računa na naših Spletnih mestih. Podatki izvirajo iz vašega javnega profila in vključujejo predvsem vaše ime, priimek in e-poštni naslov.

Nimamo nobenih dovoljenj za vaš račun na družbenih omrežjih, zlasti ne za objavljanje kakršne koli vsebine na njih. Več informacij o podatkih, ki jih uporabljajo spletna mesta družbenih omrežij, najdete v pravilniku o zasebnosti posameznega spletnega mesta (npr. Facebook https://www.facebook.com/policy.php ali Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Spletno mesto družbenega medija, ki ste ga uporabili za prijavo na naše Spletno mesto, nas ne obvesti o izbrisu vašega profila na spletni strani tega družbenega medija in o vaši odločitvi za prijavo preko tega računa. Zato bodo podatki, ki ste jih uporabili za prijavo, ostali shranjeni v naši bazi podatkov. Ko ste na našem Spletnem mestu prijavljeni, lahko svoj uporabniški račun izbrišete sami tako, da sprožite postopek izbrisa računa v razdelku »Moji podatki«.

Tudi če izbrišete svoje podatke, ni nujno, da jih prenehamo obdelovati; podatke o vaših transakcijah hranimo za obdobje, ki izhaja iz davčne zakonodaje, ali za zaščito naših interesov kot upravljavca z zbiranjem dokazov, povezanih z obravnavo pritožb ali vračilom blaga.

Facebook Custom Audience

Z uporabo orodja Facebook Custom Audience lahko orodjem Facebook posredujemo zaščiteno zbirko podatkov z e-poštnimi naslovi ali telefonskimi številkami naših strank. Če ste registrirani uporabnik Facebooka ali drugih spletnih mest skupine Meta in je vaš e-poštni naslov ali telefonska številka enaka kot pri naslovu, ki ste ga navedli med obiskom teh spletnih mest, se vam lahko prikažejo sponzorirana sporočila o naših ponudbah, trendih, posebnih ponudbah, prodaji ali kuponih za popust. S tem orodjem ne bomo posredovali promocijskih informacij neposredno prek vašega e-poštnega naslova ali telefonske številke. Funkcijo ponovnega trženja »Prednostna občinstva« lahko sami deaktivirate v nastavitvah oglaševanja. V ta namen morate biti prijavljeni v svoj račun Facebook. Za več informacij o nestandardnih ciljnih skupinah obiščite: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Facebookov vtičnik

Naša spletna stran vsebuje Facebookov vtičnik (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, ZDA). Facebookov vtičnik na našem spletnem mestu je označen z logotipom podjetja Facebook. Vtičnik vas bo neposredno povezal z našim profilom na strežniku podjetja Facebook. Facebook nato ugotovi, da ste obiskali naše spletno mesto z vašega naslova IP.

Če našo stran obiščete, ko ste prijavljeni v svoj profil na Facebooku, bo Facebook beležil informacije o vašem obisku. Tudi, če niste prijavljeni, lahko Facebook kljub temu pridobi informacije o naslovu IP. Poudarjamo, da nam Facebook ne posreduje informacij o zbiranju in obdelavi podatkov. Namen in obseg zbiranja podatkov s strani Facebooka nam ni znan.

Če potrebujete dodatne informacije o pravilniku o zasebnosti, se obrnite na Facebook ali preberite njegove pogoje uporabe: https://www.facebook.com/about/privacy/. Če ne želite deliti informacij o svojih obiskih naših spletnih strani s Facebookom, vam priporočamo, da se najprej odjavite iz računa na Facebooku.

Facebook Pixel

Naša spletna mesta vključujejo Facebook Pixel, saj nam ta omogoča oglaševanje izdelkov naših blagovnih znamk, ki so v skladu v vašimi interesi, vsakič ko obiščete Facebook ali druga spletna mesta, ki to orodje uporabljajo. Tako boste lahko deležni po meri prilagojenih oglasov, ki bodo za vas kar najbolj zanimivi in se kar najbolj ujemali z vašimi izbirami. S prejemanjem tovrstnih podatkov lahko izmerimo tudi stopnjo uspešnosti prilagojenih oglasov in pripravimo poročila o tovrstnih vsebinah. Zbrani podatki so anonimni, saj ne želimo pridobivati informacij o identiteti uporabnikov. Podatke hrani in obdeluje Facebook, zaradi česar jih je mogoče povezati z ustreznim uporabniškim profilom. Facebook tovrstne podatke uporablja v oglaševalske namene. Za več informacij o varstvu osebnih podatkov obiščite Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Funkcijo ponovnega trženja »Prednostna občinstva« lahko sami deaktivirate v nastavitvah oglaševanja. V ta namen morate biti prijavljeni v svoj račun Facebook.

Pixel in podobne tehnologije

Partnerji, katerih storitve uporabljamo, lahko na naših spletnih mestih uporabljajo tako imenovane »piksele«. Ko obiščete naša spletna mesta, se s »pikseli« ali podobno tehnologijo vzpostavi povezava s strežniki naših partnerjev. Za namestitev »pikselov« potrebujemo vaše soglasje, ki ga podate, ko sprejmete promocijske piškotke. Naši partnerji lahko posebne ponudbe, prikazane za naše izdelke, prilagodijo vašim modnim željam, določenim na podlagi podatkov, ki jih našim partnerjem posredujete med vašo uporabo spletnih mest.

Tako lahko prejmete prilagojeno vsebino o naših izdelkih, ki je za vas bolj zanimiva in ustreza vašim željam. S prejemanjem tovrstnih podatkov lahko izmerimo tudi stopnjo uspešnosti prilagojenih oglasov in pripravimo poročila o tovrstnih vsebinah. 

Informacije o profilih blagovne znamke družbe Soft Cotton na družbenih omrežjih

Profile imamo na naslednjih družbenih medijih: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (v nadaljevanju »družbeni mediji«), kjer objavljamo informacije o izdelkih in blagovnih znamkah. Skrbniki na družbenih medijih beležijo vašo aktivnost s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij, beležijo jo tudi ob vsaki interakciji z našimi profili. Celotno področje uporabe in namen obdelave podatkov na družbenih medijih opredelijo njihovi skrbniki.

Če obiščete naše profile, pridobimo dostop do splošnih statističnih podatkov v zvezi v vašimi interesi in demografskih podatkov (kot so starost, spol, regija), pridobljenih s strani skrbnikov družbenih medijev. V celoti smo odgovorni za upravljanje in objavo v takšnih profilih, za informacije, ki jih objavijo uporabniki, tudi v zasebnih sporočilih, in za komunikacijo na določenih straneh družbenih omrežij.

Facebook in Instagram upravlja družba Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska (»Facebook«).

YouTube upravlja družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija, ZDA.

Pinterest upravlja družba Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, ZDA.

Če imate uporabniški račun na spletnem mestu določenega družbenega medija, lahko dostopamo do informacij, ki so nastavljene kot javne pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge uporabnike tega spletnega mesta.

Ko obiščete naš profil, skrbnik spletnega mesta družbenega omrežja uporablja piškotke ali podobne tehnologije za spremljanje vašega vedenja in dejanj. Te informacije se na primer zbirajo za namene priprave statistik spletnega mesta. Statistični podatki vsebujejo le anonimizirane statistične podatke o uporabnikih, ki obiščejo profil, in se ne morejo povezati z določeno osebo. Nimamo dostopa do osebnih podatkov, ki jih družbena omrežja uporabljajo za pripravo na primer statistike spletnega mesta.

Na podlagi statistike spletnega mesta, ki jo ustvarijo družbena omrežja, so nam na voljo informacije o tem, kako uporabljate naše profile in katera od objavljenih vsebin je najbolj priljubljena. S tovrstnimi informacijami lahko izboljšamo naše profile tako, da objavljene vsebine natančneje uskladimo z vašimi interesi in preferencami. Za obdelavo vaših podatkov z namenom ustvarjanja statističnih podatkov o spletnem mestu so zadolženi skrbniki posameznih spletnih mest družbenih omrežij. Posledično vas je vsak skrbnik dolžan obvestiti o vseh zadevah, povezanih z obdelavo osebnih podatkov v namen priprave statistik spletnih mest, in o možnostih uveljavljanja pravice do varstva zasebnosti po veljavnih zakonih.

Uporabljamo storitve, ki jih spletna mesta družbenih medijev ponujajo za namen oglaševanja blaga in storitev, zlasti dejavnosti, povezane s segmentacijo uporabnikov in tiste, ki nam omogočajo, da izdelke v ponudbi ustrezno prilagodimo vašim potrebam (v skladu s pravili, opredeljenimi v pogojih uporabe tovrstnih strani).

Za več informacij o pravicah glede varstva podatkov, povezanih s pripravo statistik spletnih mest, in o možnostih uveljavljanja teh pravic neposredno v komunikaciji z družbenimi mediji, obiščite:

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy?hl=sl

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en

Izjava o varstvu podatkov storitve Google Analytics

Naša spletna mesta uporabljajo mehanizme za analizo spletnih storitev, ki so v lasti podjetja Google Inc. (»Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA«): Google Analytics, Google Double Click in Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click in Google Tag Manager uporabljajo piškotke za namene analize načina uporabe spletnih mest. Podatki, zbrani s piškotki, se prenesejo na Googlove strežnike v ZDA, kjer se arhivirajo.

Če je med obiskom našega spletnega mesta omogočena funkcija anonimizacije IP, Google skrajša vaš uporabniški IP. To velja za države članice Evropske unije in druge države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Le v posebnih primerih se celoten naslov IP pošlje Googlovemu strežniku v ZDA, kjer se skrajša. Tako je funkcija anonimizacije naslova IP na našem spletnem mestu aktivirana.

Na zahtevo upravljavca spletnega mesta podjetje Google zbrane informacije uporabi za analizo obiskov spletnega mesta ter pripravo poročil o uporabi spletnega mesta in drugih storitev, povezanih s Spletnim mestom. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik sporoči kot del storitve Google Analytics, ni hranjen skupaj z drugimi podatki podjetja Google.

Google Analytics uporabljamo za analizo uporabe našega spletnega mesta, njegovo izboljšanje in predstavitev privlačnih izdelkov naših blagovnih znamk.

Google Ads

V okvirju področja uporabe orodij Google Ads so lahko vaši podatki posredovani drugim partnerjem in ponudnikom družbe Soft Cotton. Namen uporabe orodja Google Ads je promocija izdelkov naših blagovnih znamk s pomočjo orodja Google Ads na zunanjih spletnih mestih. Na podlagi podatkov, pridobljenih z oglaševalskimi kampanjami, lahko ugotovimo stopnjo uspešnosti naših promocijskih aktivnosti. To počnemo tako, da prikazujemo samo takšne oglase, ki so skladni z vašimi modnimi izbirami, naš namen pa je izboljšati naše spletno mesto, da bo za vas bolj privlačno. Če naše spletno mesto obiščete prek Googlovega oglasa, Google Ads, se v vaš računalnik shrani piškotek, ki pa ne omogoča vaše popolne identifikacije. Zbrane informacije se lahko nanašajo na prikazovanje določenih oglasov na spletnih mestih, v Googlovem iskalniku in prek storitev Googlovih partnerjev. Če ste registriran uporabnik storitev podjetja Google, bo podjetje Google vaš obisk našega spletnega mesta morda povezalo z vašim uporabniškim računom. Če niste registriran uporabnik storitev podjetja Google, ali pa v svoj račun niste prijavljeni, bo podjetje Google morda prav tako shranilo vaš naslov IP.

Google Ads Customer Match

Z uporabo orodja Google Ads Customer Custom Match lahko Googlovim orodjem posredujemo zaščiteno zbirko podatkov z e-poštnimi naslovi ali telefonskimi številkami naših strank. Če ste registrirani uporabnik npr. kanalov YouTube, Gmail ali drugih spletnih mest skupine Google in je vaš e-poštni naslov ali telefonska številka enaka kot pri naslovu, ki ste ga navedli med obiskom spletnih mest skupine Google, se vam lahko prikažejo sponzorirana sporočila o naših ponudbah, trendih, posebnih ponudbah, prodaji ali kuponih za popust. S tem orodjem ne bomo posredovali promocijskih informacij neposredno prek vašega e-poštnega naslova ali telefonske številke. Za več informacij o prikazovanju oglasov glede na vzpostavljen seznam strank obiščite: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Uporabljamo mehanizme za analizo spletnih storitev platforme Google Marketing Platform, kot so Display & Video 360, Campaign Manager 360 in Search Ads 360. Naša spletna mesta uporabljajo oznako Floodlight DV360 za oceno učinkovitosti promocijskih in oglaševalskih kampanj naših znamk. Namen je optimizirati prikazovanje določenih oglasov v prid tistim, ki se ustrezno ujemajo z vašimi preferencami ali modnimi okusi. Orodje omogoča zbiranje in shranjevanje informacij o oglasih, na katere kliknete, pa tudi informacij glede na vaše obnašanje na spletnih mestih tretjih oseb. Podjetje Google uporablja ID piškotkov, da zabeleži, kateri oglasi so prikazani v katerem spletnem brskalniku, in jim tako lahko prepreči, da bi se prikazali več kot enkrat. Poleg tega lahko podjetje Google uporablja ID-je piškotkov, da zabeleži pretvorbe, povezane z zahtevami za oglase. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, kot so e-poštni naslovi, priimki ali domači naslovi. To orodje vašemu spletnemu brskalniku omogoča, da se samodejno poveže s strežnikom podjetja Google.

Naš namen vam je predstaviti tiste izdelke naših znamk, ki so skladni z vašimi zanimanji.

Če vas zanima več o platformi Google Marketing Platform, obiščite naslov https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bing Ads

Naše spletno mesto uporablja orodje Bing Ads družbe Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA). Ko obiščete naše spletno mesto prek storitve Microsoft Bing, se v vaš računalnik shrani piškotek, ki promovira izdelke naših blagovnih znamk. Piškotki, ki se uporabljajo kot del storitve Microsoft Bing Ads, so namenjeni trženju in optimizaciji v zvezi s storitvami, ki jih zagotavljamo. Shranjeni piškotki shranjujejo informacije o vašem obisku naših spletnih mest in informacije o tem, kateri izdelki naših blagovnih znamk vas zanimajo. Piškotki omogočajo jasno identifikacijo spletnega brskalnika, vendar se ne uporabljajo za ugotavljanje vaše identitete kot uporabnika našega spletnega mesta.

Za več informacij o Pravilniku o zasebnosti Microsoft Bing obiščite: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Svoje nastavitve lahko kadarkoli spremenite v skladu s smernicami v razdelku Odjava od marketinških orodij.

Odjava od marketinških orodij

Nastavitve piškotkov lahko upravljate v svojem spletnem brskalniku. Vaša izbira bo morda delno onemogočila uporabo nekaterih izmed funkcij spletnega mesta. Shranjevanje podatkov o uporabi spletnega mesta (vključno z naslovom IP), ki jih zbirajo piškotki, in njihovo posredovanje podjetju Google ter njihovo izmenjavo s strani podjetja Google, lahko onemogočite tako, da prenesete in namestite vtičnik, ki je na voljo na naslovu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Če ne želite prejemati individualno prilagojenih prikazov naših izdelkov ali oglasov naših partnerjev, lahko storite naslednje:

 1. Izberite primerno nastavitev v svojem spletnem brskalniku tako, da onemogočite piškotke tretjih oseb. Za več informacij si oglejte pravilnik o piškotkih;
 2. Onemogočite piškotke za sledenje konverzijam, tj. onemogočite piškotke domene »www.googleadservices.com«, https://adssettings.google.si/anonymous?hl=en te nastavitve bodo izbrisane po izbrisu piškotkov.
 3. Onemogočite prilagojene oglase, ki so del kampanje »About Ads« (O oglasih) na naslovu http://www.aboutads.info/choices; nastavitve bodo izbrisane po izbrisu piškotkov.
 4. Izberite trajno onemogočanje v spletnih brskalnikih Firefox, Internet Explorer ali Google Chrome na naslovu http://www.google.com/settings/ads/plugin; upoštevajte, da bo to morda omejilo delovanje našega spletnega mesta.
 5. Odjavite se od storitev Criteo z možnostjo, ki je na voljo na https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers

Za več informacij o Pravilniku o zasebnosti podjetja Google obiščite: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Spremembe Pravilnika o zasebnosti

Storitve in funkcije Spletnega mesta se lahko spremenijo, kar pomeni, da lahko v prihodnje spremenimo tudi Pravilnik o zasebnosti. O novih različicah dokumenta vas bomo obvestili na Spletnem mestu. Dokument je na voljo za informativne namene. Zgornje informacije smo pregledali 18.02.2024